INTERNOS speelt "Humpilafidokius"

Bestel hier uw kaarten

Het Veenspook

1992

Informatie

Genre komedie
Geschreven door D.j. Eggenoor
Regie Louis Volleberg

Door eeuwenoude bossen en geheimzinnige veenmoerassen loopt de oude Hessenweg naar Duitsland. Later kwamen daar betere snelwegen en de Hessenweg raakte in verval, evenals de boerenherberg "De vier Winden" waar vroeger veel gasten de nacht doorbrachten op weg naar Duitsland. Nu woont er Treute Wapsebokse als laatste van haar geslacht en die heeft geen behoefte meer aan gasten. Wie haar om logies vraagt krijgt steevast het antwoord: "ik ben vol".? Je ziet hem verdacht vaak langs de stille smokkelpaadjes naar "De vier Winden" lopen. Maar goed, de mensen kletsen maar. Tenslotte gebeurt er ook niet zo veel in die stille wereld daar aan de grens. Maar als er iets gebeurt dan komt ook alles tegelijk. Er arriveert een ambtenaar van W.V.C. die de roofvogelstand wil inventariseren en vrijwel tegelijk een nieuwe grenscommies, vurig en jong, die nog carriere moet maken. En Betty uit Zeeland, de dochter van Treutes zuster Bertha, die haar wettig erfdeel komt opeisen en van de verkommerde herberg weer een bloeiend bedrijf wil maken. Het wordt Treute allemaal teveel. Als dan plotseling op maanloze avonden ook nog het veenspook de mensen in Fraamklapperpomp de stuipen op het lijf gaat jagen, blijkt dat sommige mensen niet zijn wat ze Lijken te zijn...